Voluntari del ceGUB durant la 13a Neteja del Fons Marí del Litoral de Barcelona a la platja de la Mar Bella amb residus extrets de l'espigó.
Voluntari del ceGUB durant la 13a Neteja del Fons Marí del Litoral de Barcelona a la platja de la Mar Bella amb residus extrets de l'espigó.

L’Institut Català de la Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) ha quantificat i caracteritzat la brossa marina que hi ha als caladors de pesca de Catalunya. De les dades, se n’extreu que la quantitat de plàstic augmenta notablement al litoral de les zones més poblades.

Les tovalloletes, en el punt de mira

L’ICATMAR, òrgan dependent de Direcció General de Política Marítima del Departament d’Acció Climàtica, ha quantificat en 13,7 quilograms per quilòmetre quadrat, la quantitat de plàstic que hi ha al litoral central, basant-se en les mostres obtingudes del Port de Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Tarragona.

L’estudi conclou que d’aquests 13,7 kg, gairebé un 60 % corresponen als plàstics associats a les tovalloletes d’un sol ús (concretament el 59,3 % del total).

El mateix document afirma que la majoria d’aquests residus es troben principalment al fons marí, a una fondària d’entre 75 i 200 m.

Fusta, escòria i vidre

El mateix estudi indica que després dels plàstics, es troba un altre conjunt de materials que, en pes, representen el 36 % del total de la brossa. Aquesta materials són l’escòria i el carbó cremat dels vaixells precipitat al fons marí.

Densitat en kg/km2 dels residus als diferents trams de la costa. Font: ICATMAR / Generalitat de Catalunya

En el cas del litoral central, la fusta i el vidre esdevenen residus tampoc menyspreables en un tram de costa especialment castigat, com indica la nota de premsa, pels plàstics associats a les tovalloletes d’un sol ús.

Campanyes anuals

L’ICATMAR realitzarà anualment aquesta mostra i caracterització de la brossa del fons marí per observar-ne l’evolució.