Teresa Requena ens mostra els problemes que genera la concepció tradicional de la masculinitat. La seva docència s’ha centrat en la literatura dels Estats Units, en la literatura britànica així com en la història i cultures de tots dos països. La seva recerca i publicacions reflecteixen diferents àmbits d’interès relacionats amb la vinculació de la producció literària amb aspectes culturals i històrics.