Fito Conesa reflexiona com els joves de la Generació Z s’acosten a la cultura. Artista, mediador i comissari, Conesa és una figura indispensable en l’escena artística de Barcelona. Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Conesa imparteix i elabora tallers, conceptualitza i produeix obres visuals i sonores i, també, comissaria exposicions.