La revolució digital ha canviat la manera com les identitats es construeixen. Doctora en sociologia, Liliana Arroyo ens explica com els joves s’han adaptat en aquest canvi. Aquest coneixement tècnic li ha permès participar com a membre de l’equip investigador en diversos projectes de diferents àrees de la sociologia, amb l’objectiu comú de comprendre fenòmens socials o canvis importants en l’esfera col·lectiva.