Ramon Ribera Fumaz és economista crític i ens explica com l’especulació dels fons d’inversió afecta Barcelona. Els seus principals interessos són l’estudi del desenvolupament desigual i els processos de reestructuració urbana i com s’han estès fins a incloure l’economia política cultural i l’economia política de la conca mediterrània.