D’on ve el nom de Vil·la Urània? Per què l’únic centre cívic del barri del Putxet i El Farró està especialitzat en ciència i art tèxtil? La nostra presentadora i reportera Laura Sangrà va a buscar les respostes en aquest reportatge.

La dansa de les mans

El Centre Cívic Vil·la Urània té tota una planta, La Galeria, dedicada a fer activitats manuals relacionades amb l’art tèxtil. Assistim a una classe de costura amb màquina per saber quins beneficis personals i socials se’n deriven.