L’any 2000 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla 22@, un pla urbanístic per transformar els barris del Poblenou, el Parc i la Llacuna i el Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí. Aquest pla preveia un canvi d’usos per transformar aquesta antiga zona de petites i mitjanes empreses i d’habitatges en una zona d’oficines, d’empreses tecnològiques i d’edificis d’habitatges nous públics i privats. El pla preveia l’enderroc de moltes illes senceres d’aquesta zona de la ciutat i va quedar frenat per la crisi econòmica del 2007.

El 22@ és un pla que actualment està replantejant-se per encabir-hi més habitatge públic. Moltes de les illes, però, ja tenen des de fa anys un plantejament urbanístic aprovat i expropiacions fetes. Ara els veïns denuncien que durant el confinament moltes constructores han aprofitat per tirar endavant enderrocs paralitzats durant anys. Si passeges per la zona es fa evident que cada vegada hi ha més solars immensos enderrocats i que ja comença la construcció d’oficines, habitatges i empreses.

Lluís Sales és historiador i veí del barri del Poblenou i creu que gran part del patrimoni està sent enderrocat.

“Molts dels tallers amb habitatge i antigues indústries que segurament no tenen gran valor patrimonial i que no estan protegits s’estan eliminant sistemàticament… S’està enderrocant la morfologia sencera d’un barri.”

Des de l’Observatori de Barris del Poblenou, Maribel Rosselló assegura que “s’està eliminat del tot una forma de viure, de teixit urbà típic de la zona, i que s’hauria de preservar la forma de viure i treballar dels barris”. Assegura que no estan en contra de la transformació del barri, però no a través d’enderrocs massius que n’eliminen el teixit tradicional per fer-hi grans edificis que no tenen res a veure amb la zona. La Maribel creu que els millors barris per viure a Barcelona són aquells que han preservat la mixtura d’usos.

“Aquells on es pot viure, treballar i gaudir del temps lliure. Aquí s’expulsen els veïns per fer-hi un monocultiu d’oficines i grans empreses que no tenen res a veure amb aquesta zona de la ciutat.”