Julián Bruscantini passa un matí al taller ocupacional Ariadna, on fa dues dècades que contracten gent amb diversitat intel·lectual que no pot accedir al mercat laboral ordinari. La seva especialitat és fer paper a partir de paper reciclat, i treballen tot l’any per fer uns arbres de Nadal monumentals.