Uassima Boutaliss, portaveu de la Comunitat Islàmica de Sants, ha fet balanç del ramadà del 2020, que està a punt d’acabar i que ha estat ben singular a causa del confinament imposat a tota la societat per la pandèmia del coronavirus.

“Ens adaptem a qualsevol circumstància, però és cert que ha afectat moltíssim la banda social i de solidaritat que portem a terme normalment en aquest mes”.

Internet i les noves tecnologies han ajudat a fer més passadora la manca de contacte físic i de fer comunitat, un valor important en el ramadà. Boutaliss s’ha independitzat i és el primer any que passa el ramadà fora del nucli familiar, de manera que les videoconferències han ajudat molt a estar en contacte amb la família i les persones amb qui tenen vincle a través del centre, explica, i revela que té un grup de WhatsApp amb la seva família on cada vespre s’ensenyen l’iftar que menjarà cadascú a casa seva.

Quant a la part espiritual, els que la practiquen de manera individual han continuat fent-ho en confinament de manera més o menys normal, mentre que la gent que estava habituada a anar els cinc dies a pregar al Centre Cultural Islàmic de Sants  ho han de fer a casa.

Fa dos anys que van inaugurar el seu Centre Cultural al carrer de Súria, on ara, per la crisi del coronavirus, no s’estan fent cultes. El que sí que hi ha és un banc d’aliments que van començar just abans del ramadà, perquè hi ha moltes famílies afectades per la crisi, i un iftar gratuït que es reparteix per a tota la gent sense recursos econòmics. A través del centre se li dona el suport i companyia que necessita, en aquest cas, un iftar que es prepara seguint totes les mesures higièniques que requereix el moment actual. Boutaliss destaca la necessitat d’acompanyament per la situació de solitud.

“Hi ha molta gent que no té família aquí”

Un dels aspectes més coneguts del ramadà, el més més rellevant del calendari islàmic, és el dejuni que es fa durant tot el dia, des que surt el sol fins que es pon, un dejuni que s’acaba dissabte 23 de maig. Per Boutaliss, el fet de no haver de sortir , fer teletreball o fer les classes en línia és molt més còmode i permet estalviar energia física.

“Pel que fa al dejuni, crec que és positiu estar a casa sense gaire activitat”