S’anomena CODA els descendents de persones sordes que, pel fet de ser oients però pertànyer a nuclis familiars sords fan des de ben petits de mediadors entre les dues comunitats. Julián Bruscantini entrevista la Natàlia Mauri, CODA i filla d’Octavi Mauri.