Des de fa uns anys, un grup de veïns i entitats del districte de Sarrià s’han agrupat en una plataforma veïnal amb un objectiu comú: reduir la contaminació i l’ús del transport privat, en una de les zones de la ciutat amb més centres educatius, clíniques i hospitals

Zona urbana d’atmosfera protegida

Leo Bejarano, membre de la plataforma veïnal Sarrià Respira explica que tenen molt clar de quina manera es podria reduir aquesta problemàtica.

La nostra mesura estrella que ja hem proposat al districte i que preveu la Llei catalana de la contaminació de l’aire és la implantació d’una zona urbana d’atmosfera protegida. ”
Leo Bejarano, plataforma veïnal Sarrià Respira

Segons Bejarano, aquesta seria una zona amb mesures per distanciar els vehicles contaminants dels centres escolars o hospitalaris. A diferència d’una superilla, que preveu una actuació urbanística per desenvolupar-se, les ZUAP discriminen l’entrada de cotxes contaminants a una zona concreta, amb pilones o càmeres de control.

Una regulació dels vehicles contaminants que segons la plataforma també hauria d’anar acompanyada de la reducció de la velocitat als carrers dins de les ZUAP i més carrils exclusius per a la bicicleta per millorar al màxim la qualitat de l’aire.

Carril bici

La Montserrat Bustos, també membre de Sarrià Respira, denuncia la manca de carrils bici a Sarrià, una zona congestionada per l’ús del vehicle privat.

En aquest barri els embussos són permanents en horaris escolars. El barri amb més densitat de centre educatius d’Europa com pot ser que no tingui cap carril bici? Això és un contrasentit. ”
Montserrat Bustos, plataforma Sarrià Respira
Les bicicletes comparteixen vial amb els cotxes i viannants

Des de la plataforma creuen que sense la pressió veïnal, el suport dels centres educatius per reduir l’ús del cotxe privat i sense l’ajut de l’Ajuntament el problema mai no es podrà resoldre. Segons Bustos, cal la col·laboració de tothom per gaudir del barri tal com es va fer durant la pandèmia; sense el soroll ni la contaminació de cotxes.