La responsable de NunArt Guinardó, Laura Vilar, li ensenya a la nostra companya Laura Sangrà l’espai pràcticament autogestionat des d’on fa cinc anys que omplen el barri de moviment i cant i li explica els reptes que s’han trobat pel camí.

NunArt: dansa al Guinardó

A NunArt Guinardó la Laura Sangrà assisteix a un assaig de dansa professional i a les últimes pinzellades d’un espectacle de moviment just abans de l’estrena.