L’enderroc de l’antic mercat de Sant Andreu ha obert un debat entre els veïns. Alguns no volen que s’hi construeixi el nou mercat perquè prefereixen que quedi com a una gran plaça. Hem preguntat a comerciants, veïns i entitats què hi prefereixen: mercat o plaça?