La nostra presentadora Laura Sangrà entrevista el col·lectiu PEDRA, impulsores juntament amb el Pla de Barris i Barcelona Activa del projecte de costura comunitari, intergeneracional, intercultural i no mixt de Trinitat Vella anomenat ‘Las Magas’ que enguany van fer el vestuari de les acompanyants dels Reis Mags.

“Totes som molt iguals”

Dues de les participants del grup de costura Las Magas recorden com va ser el procés de creació dels personatges de la cavalcada de Trinitat Vella d’aquest any i què es van endur a nivell personal de la col·laboració entre totes elles.