Natura, història, biodiversitat, sostenibilitat, patrimoni, paisatge, tradicions… Són els aspectes que treballa a través del joc Itinerapp, Barcelona des de les alçades, una aplicació lúdica i educativa que s’aplica a l’entorn del castell de Torre Baró. Laura Sangrà ha provat el projecte amb Daniela Romero, educadora del castell, per posar a prova els seus coneixements i habilitats.

Per equips, els participants han d’anar resolent una sèrie d’incògnites i preguntes sobre la zona en què es troben, i superant una llista de proves d’habilitat per tal de ser l’equip guanyador, és a dir, aquell que ha demostrat tenir més coneixements d’aquella part del Parc Natural de Collserola que pertany al barri de Torre Baró.

Des de plantes invasores fins a l’enterrament de la sardina

Sandra Bernal, coordinadora de la gestió del castell de Torre Baró, on hi ha una aula ambiental del districte, ha comentat que l’aplicació també s’ha implementat en altres espais de la ciutat, adaptant-la a la realitat de cada un, com per exemple el Centre de la Platja, que també és un espai d’educació ambiental de la ciutat.

Trobo que la gent té interès en conèixer més, i aquesta eina t’ho permet.

Sobre una possible millora o ampliació del recurs, Bernal ha considerat que podrien aplicar-hi la realitat augmentada. “Per exemple, si algú tingués imatges de l’enterrament de la sardina que se solia fer al castell de Torre Baró, podríem reviure-ho amb la realitat augmentada i seria la manera d’adonar-te del que hi havia realment aquí”.