La Fundació CET10 imparteix un curs d’auxiliar de monitor perquè joves amb diversitat intel·lectual lleu aprenguin a formar-se en el sector del lleure i l’esport. Julián Bruscantini els visita per saber-ne tots els detalls.