Judith Avellaneda és agent de la Unitat Central d’Atenció a la Víctima, un departament del cos dels Mossos d’Esquadra que coordina els protocols que han d’aplicar els punts d’atenció a la víctima de les comissaries catalanes.

La importància de la denúncia

Segons explica, no només tramiten denúncies, sinó que també assessoren sobre la gravetat i possibles consequències civils o penals de les agressions que hagi pogut patir la persona que acut a aquest servei.

“Si una persona està en una situació i s’ha vist agreujada i té una angoixa, que s’adreci a una comissaria“, demana l’agent, i al·lega que és la garantia per defensar els drets de la víctima.

La denúncia és molt important per la pròpia víctima, per veure com són defensats els seus drets i també per visibilitzar una situació social.”
Judith Avellaneda, agent Unitat Central Atenció a la Víctima

Contacte: mossos.atenciovictimes@gencat.cat.
WhatsApp: 601 00 11 22 

Augment de denúncies d’odi contra LGTBI

Les persones que testimoniïn una agressió també poden deixar-ne constància. Les denúncies per delictes d’odi contra el col·lectiu LGTBI a Catalunya han aumentat un 24,3 % el primer semestre d’aquest any respecte al mateix període del 2020. Ara bé, el 2020 va ser atípic pel confinament domiciliari. Si es comparen les xifres amb dos anys enrere, amb el 2019, les denúncies per agressions contra el col·lectiu LGTBI s’han incrementat un 60 %.