La Sofia és una nena a qui li han diagnosticat autisme. Els seus pares, Vanesa Morillas i Mario Gil, expliquen com ha estat el procés per detectar-ho i com condiciona la vida familiar aquest trastorn que té la seva filla.

“Quan va arribar el diagnòstic per mi va ser alliberador”, reconeix la mare, perquè a partir de llavors van poder tractar-la com calia. El pare assegura que aquesta condició està plena de daltabaixos

Converteix la teva vida en una muntanya russa tant pel que és bo com pel que és dolent, i qualsevol petit avenç és un festival, i la setmana que dorm malament, no dorm ningú a casa
Mario Gil, pare de la Sofia

Els pares de la Sofia asseguren que el suport que rep la Sofia de part de l’ens públic és insuficient. LAssociació Aprenem treballa per la plena inclusió de les persones amb autisme i també indica que falta “molta formació” al cos docent sobre què és l’autisme.

Se’ns presenten dificultats que altres famílies no tenen, per exemple, tot i que la nostra filla es pot comunicar, no verbalitza, no diu paraules.
Vanesa Morillas, mare de la Sofia

La portaveu de l’entitat Aprenem esmenta un estudi de l’Ajuntament de Barcelona que va concloure que les famílies amb algun membre depenent es gasten 30.000 euros més que la resta de famílies.