El sikhisme és una de les religions més joves del món. La va fundar al segle XV el guru Nanak Dev Ji a la regió del Panjab, a l’Índia. Amb 25 milions de fidels, és la cinquena religió del món quant a nombre de seguidors.

Segons el portaveu de la comunitat sikh a Catalunya, Gagandeeop Singh Khalsa, actualment a Catalunya hi ha 12.000 persones que practiquen aquesta religió, de les quals 4.000 viuen a Barcelona. La creença sikh, assegura el portaveu, “parteix de la defensa dels valors de la igualtat per a tothom, ja sigui de gènere, raça o religió”.

Gurudwara o temple universal

L’Antonio Baños ho ha comprovat visitant el temple situat al carrer de l’Hospital, 97, el primer temple de la comunitat sikh que es va obrir a Catalunya, el 1995. Bona part dels 4.000 sikhs que hi ha a Barcelona es concentren al Raval per anar a meditar, però la majoria viuen a altres barris de la ciutat.

Als temples sikh o gurudwara hi pot entrar qualsevol visitant i tenen la funció d’aportar pau, silenci, per fer oracions i meditació i fer neteja interna i externa. Per això cal treure’s les sabates i netejar-se els peus. Els temples tenen tres funcions: el kirtan o cant dels himnes del Siri Guru Granth Sahib (llibre sagrat sikh), el katha o lectura i explicació del Siri Guru, i el langar, que ofereix aliments gratuïts per a tots els visitants de qualsevol de les religions, una activitat limitada per les mesures per la covid. També s’hi ofereixen cursos de català per a persones nouvingudes i es va publicar el llibret ‘Gi aya nu al català’. 

Accés a totes les dones i religions

El terme “sikh” vol dir “deixeble” o “alumne”. Els temples sikh estan oberts a tots els gèneres i religions en una filosofia basada en tres pilars: meditar, treballar honestament i compartir amb els altres. El portaveu de la comunitat sikh a Catalunya, Gagandeeop Singh Khalsa, explica que la seva creença va més enllà de la religió.

El sikhisme no és una religió, és més aviat una filosofia de vida
Gagandeeop Singh Khalsa, portaveu de la comunitat sikh a Catalunya

sikh DONES

Vegetarians

El guru o déu sikh estableix el respecte a la natura i als animals, per això aquesta comunitat és vegetariana. Els sikhs, que poden ser de qualsevol gènere, són membres del khalsa i es poden reconèixer fàcilment perquè llueixen cinc elements que els distingeixen, coneguts com les cinc K. Es tracta del kesh (els cabells i la barba sense tallar), kanga (una pinta de fusta), kachera (roba interior de cotó), kara (un braçalet d’acer) i kirpan (una daga).

El 13 de gener els sikhs celebren el Maghi, una festa en la qual visiten els centres de culte sikh i escolten els cants kirtan.