La fundació Centre Canpedró alerta de la greu crisi social que viuen moltes famílies de Barcelona. Ho veurem en un reportatge de l’Oriol Fernández.
El Kim Gazquez entra a l’acadèmia barcelonina Stand Up, on s’estudien les tècniques per escriure i interpretar monòlegs humorístics.
I la Laura Sangrà visita una de les 16 bilioteques que presten servei de lectura telefònica a cau d’orella. Amb l’aparició del coronavirus, el servei de lectura a domicili va passar a ser lectura telefònica.

Farem una ruta pels nyaps de la xarxa ciclista: la Brigitta Lamoure va des del Centre Comercial Arenas a l’estació de Sants per comprovar-ne els impediments.
I l’Antonio Baños visita l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, del Col·legi de Notaris de Barcelona. Hi descobreix documents de grans personalitats, com Gaudí o Ferrer i Guàrdia, així com dels esclaus alliberats del segle XIV.