Enguany el CosmoCaixa, antigament conegut com a Museu de la Ciència, fa trenta anys. De totes les seves sales i exposicions en destaca el Bosc Inundat, un espai on es recrea fidelment un ecosistema amazònic. Tan aviat com posem un peu a la instal·lació comprovem que hem deixat enrere el clima de Barcelona: aquí, la humitat és del 90 %, una sensació semblant a la d’entrar en una sauna.

El recurs d’aigua dolça més gran del món

A l’Amazones hi ha cinc milions de kilòmetres quadrats de selva que són al voltant del riu que li dona el nom. De fet, el mateix riu representa el 20 % del recurs d’aigua dolça del planeta. Aquest indret tan important per al planeta, moltes vegades anomenat “el pulmó del món”, és el que l’equip del CosmoCaixa va mimetitzar amb tota fidelitat al museu, un tros de selva amb cent espècies entre vegetals, aus, peixos, amfibis, rèptils i fins i tot, insectes.

Tal com ens explica Valentí Farràs, director del CosmoCaixa, és important tenir aquestes mostres d’ecosistemes per tal d’entendre’ls i saber com preservar-los. Posant el focus d’atenció en la vessant didàctica de l’experiència, s’ofereixen visites guiades, molt populars entre els grups escolars, que pretenen captivar i fer créixer l’amor per la natura, ja que quan un ecosistema s’arriba a estimar, és quan volem preservar-lo.


Quan pots conèixer cada espècie, com viu, què fa, aleshores és quan realment estimes i vols preservar””
Valentí Farràs, director del CosmoCaixa

Quan la natura i la tècnica es donen la mà

Un ecosistema complet com aquest, no és fàcil ni de dissenyar ni de mantenir. Per construir-lo es van fer motlles de diversos grans arbres amazònics que es van replicar amb fibra de vidre i ciment. Són les espècies que no poden viure en les condicions artificials del tanc, algunes de les quals perquè poden tenir fins a 60 metres d’alçària. Aquestes reproduccions es mesclen perfectament amb espècies vegetals reals, fins al punt que costa identificar quins arbres són debò i quins no.

L’aigua com a protagonista

Com que es tracta d’un bosc d’inundació amazònic, l’aigua és un element molt important de la instal·lació. El conservador Àlex Pérez ens n’ensenya la part amagada, la sala de màquines que conforma el cor del Bosc Inundat. En un grup de tres bateries de tancs l’aigua es tracta mitjançant filtració biològica gràcies a uns bacteris que n’eliminen gran part de l’amoni que produeix l’orina dels peixos. No hi ha dubte que l’element líquid és el protagonista absolut, quan una pluja artificial ens recorda cada quinze minuts fins a quin punt és necessària per a la vida arreu, i especialment en aquest ecosistema. Una experiència immersiva i no invasiva, un trosset de l’Amazònia a Barcelona.