Salvador Simó, director i guionista parla de ‘Desitjant estimar’, Wong Kar-wai (2000).