Krzysztof Piesiewicz, advocat i guionista, parla de EL GRAN DICTADOR, Charles Chaplin (1940) i LA PASAJERA, Andrzej Munk, Witold Lesiewick (1963).