La Torre Glòries (Agbar) s’ha convertit en un element destacat de l’skyline de la Barcelona del segle XXI. Aixecada en el centre geogràfic de la Barcelona de Cerdà, la torre de Nouvel i Vázquez és el símbol de la Barcelona post-industrial, on la imatge de les grans firmes és més important que les seves fabriques. La torre Agbar forma part de l’imaginari barceloní des del dia de la seva inauguració i la seva imatge, especialment de nit, ja és una de les més icòniques de la ciutat.