El director de cinema Luis Aller analitza les millors escenes de ‘Vertigen’.
L’inspector de policia Scottie Ferguson, després d’haver tingut una experiència traumàtica perseguint un delinqüent per les teulades de San Francisco, descobreix que pateix un irremeiable temor a les altures. A partir de llavors, ha de deixar el cos de policia. Un amic de la infància li encarrega, davant l’estrany comportament de la seva dona Madelaine, que la vigili.