La Universitat de Barcelona (UB) ha tornat a obrir a la ciutadania el jaciment arqueològic que hi ha a la Facultat de Geografia i Història, al Raval. A través del projecte ArqueUB, s’ofereixen visites guiades cada divendres, que fan els estudiants del Grau d’Arqueologia. Aquesta és l’única facultat de tot l’estat que té un jaciment propi i això la fa tan singular. En aquest espai els estudiants d’Arqueologia de la UB poden fer les assignatures obligatòries de pràctiques.

Què es pot veure al jaciment?

El jaciment de Raval conserva les restes de l’antic obrador d’Antoni Tarrés, un terrissaire del qual es poden veure actualment més de 60 treballs en diferents edificis de Barcelona. Va fer maons, atuells, adornaments per a façanes o objectes ceràmics, però el seu talent més destacat va ser la decoració escultòrica de terracota.

Tant és així, que el seu taller es va convertir en la primera fàbrica que produïa aquests elements ornamentals per aplicar-los a l’arquitectura de la ciutat. El jaciment també amaga fases constructives anteriors al taller d’Antoni Tarrés, encara que les excavacions d’aquestes altres èpoques s’han de fer amb cura per no malmetre les restes de l’obrador del segle XIX.

De fet, en els treballs arqueològics que es van fer l’any passat es va aconseguir “completar la zona on hi havia els molins per triturar l’argila de la qual sortia la pasta per fer les peces i per moldre els elements minerals que formaven els vidriats”, explica el professor emèrit de la Facultat de Geografia i Història, Josep Maria Gurt.

Despertant vocacions

A banda, la UB busca futurs estudiants del Grau d’Arqueologia i ho fa organitzant estades d’una setmana al jaciment per als alumnes de secundària i batxillerat. Cada setmana hi aniran dos estudiants i les pràctiques duraran fins al 22 de juliol. Aquí faran feines relacionades amb l’excavació i sempre supervisades per docents i estudiants del grau.

Sofia Pejoan, és estudiant del grau i fa uns anys va fer unes pràctiques al jaciment a través el programa ArqueUB. “De les meves primeres experiències com a estudiant de secundària al jaciment, el més important que en vaig extreure va ser una nova confirmació que volia estudiar Arqueologia i que aquesta era la meva passió, però també altres aspectes fonamentals, com conèixer algunes de les maneres de treballar en jaciments reals, que sovint són desconegudes pel públic en general”, explica la Sofia. Arran d’aquell contacte amb les pràctiques, la Sofia va començar fa quatre anys el Grau d’Arqueologia i ara ja l’està acabant.