Durant les obres de remodelació del Mercat de l’Abaceria s’han trobat al subsol restes arqueològiques de l’antiga fàbrica tèxtil Puigmartí, coneguda com a Vapor Nou. L’industrial Francesc Puigmartí, propietari d’aquests terrenys, va fer aixecar el mercat després que la fàbrica es cremés el 1876.

La fàbrica de Puigmartí tenia 25 telers mecànics, que van donar feina a 800 treballadors, la majoria del barri. Fins ara, la xemeneia cilíndrica i d’obra vista de la plaça del Poble Romaní era l’únic vestigi de la fàbrica del Vapor Nou.

Les excavacions per trobar restes van crear molta expectació entre els veïns

Des que es van iniciar les obres del mercat, els veïns ja van començar a especular què s’hi trobaria. Els rumors populars parlaven de restes romanes, d’un convent o un cementiri.

El dia que enderroquin aquest mercat, quan vulguin aixecar el terra, la feina que hi haurà”
Maria Teresa Clavell, veïna

També durant els treballs algun veí va pintar a terra unes lletres per assenyalar on era la porta del refugi antiaeri de la plaça del Raspall.

Aquestes lletres que indiquen la porta del refugi van aparèixer escrites per algun veí durant els treballs d’excavació

També se sap que hi ha l’entrada del refugi antiaeri de la plaça del Raspall

D’acord amb els plànols existents, a la cantonada entre els carrers de Torrijos i de Puigmartí hi havia una entrada al refugi antiaeri del Raspall. Segons Josep Maria Contel, historiador local i director del refugi antiaeri de la plaça del Diamant, no hi ha informació que indiqui que aquest refugi s’hagi conservat o que pogués ser visitable.

Només es coneix on hi ha l’entrada, no es pot dir que en haver-hi un refugi es podrà entrar perfectament”
Josep Maria Contel, historiador local

En total es van excavar 38 rases informatives que ja s’han tapat. Més endavant, les cales es reobriran, per acabar-les de documentar. Els treballs s’han fet durant les obres de reforma de l’Abaceria, per localitzar possibles restes i conèixer-ne les característiques i cronologies.