El telègraf elèctric que va inventar el doctor Francesc Salvà i Campillo ha rebut el reconeixement de “fita històrica” per part de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). L’any 1804 el doctor Salvà va presentar a la RACAB, aleshores Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, la memòria d’un prototip de telègraf fet amb una pila de Volta. Gràcies a aquesta documentació, aportada pel professor Antonio Pérez Yuste, el telègraf de Salvà ha rebut la distinció de “milestone” juntament amb el parallamps de Benjamin Franklin o la pila elèctrica d’Alessandro Volta.

Prèviament al prototip de 1804, Salvà ja va presentar el 1795 a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona una altra memòria de l’electricitat aplicada a la telegrafia. L’invent de 1804 consistia en 22 parells de fils que corresponien a cadascuna de les lletres o caràcters que es volien transmetre. A la RACAB encara es conserven les factures dels fils de coure que es van comprar per fabricar el prototip de telègraf. Tot i així, des d’aquesta institució no tenen constància que el prototip documentat a la memòria de 1804 s’arribés a construir. Les reflexions de Salvà van anar més enllà i va arribar a plantejar la possibilitat de comunicar Alacant i Mallorca a través d’una telegrafia sense fils, utilitzant la càrrega iònica de l’aigua del mar.

Un doctor aficionat a la meteorologia

El doctor Francesc Salvà Campillo era una persona polifacètica de mentalitat il·lustrada. Dins la seva professió va contribuir a estudiar els resultats de la vacunació contra la verola, que ja li va valer el reconeixement de la Sociéte Royale de Médecine de París. També va recopilar dades metereològiques diàries durant més de quaranta anys des de la seva casa del carrer Petritxol. Les xifres es van publicar al ‘Diari de Barcelona’ a partir de la seva fundació, l’any 1792.

Placa dedicada al doctor Francesc Salvà i Campillo a la casa on va viure al carrer Petritxol