L’antiga Casa de la Maternitat, situada inicialment al carrer de les Ramelleres, al Raval, té des d’aquest dilluns un faristol que explica la història de les dones que es veien obligades a abandonar els fills i els deixaven davant del centre perquè no tenien recursos per mantenir-los.

Fins ara hi havia una placa, però el conseller tècnic de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha dit que no explicava els motius pels quals s’havien de deixar els fills en un barri en plena industrialització. La regidora del districte, Gala Pin, ha parlat de la “pobresa extrema” de les dones que es veien obligades a prendre aquesta decisió i l’estigmatització que rebien per fer-ho.

Casa de la Maternitat

Amb el faristol es pretén recuperar la memòria històrica d’aquest espai i una de les primeres a reclamar-lo va ser Maria Casas, una veïna del Raval que formava part de la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella.

La Casa Provincial de la Maternitat i Expòsits

La Casa de la Maternitat i Expòsits es va crear l’any 1853 al carrer de les Ramalleres, però a finals del segle XIX es va traslladar a les Corts. En aquella època moltes dones s’hi acostaven a deixar els seus nadons perquè no tenien recursos i la Maternitat cuidava els orfes.

Casa de la Maternitat

Anys més tard, al 1936, la Generalitat va autoritzar l’avortament i el centre va ser un equipament sanitari on les dones podien ser visitades amb garantia. Amb el pas del temps, la Maternitat va perdre utilitat perquè van sorgir altres institucions benèfiques per a nens d’acollida i al 1996 el pati es va convertir en un parc públic mentre que els edificis es van destinar a usos relacionats amb la salut i l’educació.