Foto: El Born CCM

Alumnes del campus de pràctiques del grau en Arqueologia de la Universitat de Barcelona han trobat peces de les edats mitjana i moderna durant les excavacions a la Casa Duran, a l’àrea arqueològica d’El Born CCM. Segons han detallat, entre els materials extrets han aparegut un conjunt de monedes i una agulla, totes, peces de l’època moderna aparegudes en estrats del segle XVI i inici del XVII. També han trobat elements medievals del segle XIV, com una agulla, una moneda i una lluerna.

La casa Duran, una antiga adrogueria

La Casa Duran era una antiga adrogueria que des de finals del segle XVI era propietat de la família Duran. Es troba, dins d’El Born CCM, a la cantonada dels antics carrers de Gensana i Bornet. Tot i així, les dades arqueològiques donen indicis d’una primera edificació molt més gran d’origen medieval que posteriorment va ser reparcel·lada.

La documentació exhumada és rica en detalls, especialment pel que fa als espais interiors i als elements que permeten aproximar-nos a la vida d’un dels negocis més importants de la ciutat en època moderna.