Fotografíes: Noemí Jiménez López

(ACN/redacció) Durant les obres de restauració de les façanes dels patis dels edificis que configuren el Museu Picasso, els tècnics van topar amb una “sorpresa“: el descobriment, al maig, de restes subjacents de decoració pictòrica de l’enteixinat situat al porxo d’entrada del carrer de Montcada pel pati Berenguer Aguilar.

S’ha calculat que es preserva entre el 65 i el 75 % de decoració en les peces originals. Paral·lelament, s’han pogut identificar diferents motius decoratius. La descoberta es va comunicar a l’arquitecte Jordi Portal, director facultatiu de l’obra, i al doctor Reinald González, historiador al capdavant de les obres, que va datar les restes trobades en el segle XVI.

En un primer moment es va realitzar una inspecció visual per part de les restauradores Noemí Jiménez i Tina Núñez, i es va registrar fotogràficament el sostre de l’enteixinat per determinar l’abast de les restes ocultes. Ara, es preveu dur a terme un estudi per tal de determinar els seu estat de conservació i les principals afectacions.

Restauració dels patis, acabada a l’agost

A l’agost, havien acabat els treballs de millora de les façanes dels patis dels edificis que configuren el conjunt arquitectònic del Museu Picasso. En concret, s’han realitzat intervencions als patis del Palau Berenguer d’Aguilar, Palau Meca, Palau Baró de Castellet i Palau Finestres. En total s’han intervingut 2.400 m2 de superfície.

El projecte ha estat finançat per l’Ajuntament de Barcelona amb el suport del Departament de Cultura i ha estat la primera actuació de les previstes per tal de restaurar i modernitzar les instal·lacions del museu. La conservadora i restauradora de Patrimoni i Béns Culturals, responsable de les intervencions, Noemí Jiménez López, ha indicat que “les diferents actuacions realitzades en aquests patis al llarg de la seva història i, les patologies que presentaven, feien molt difícil realitzar una lectura dels seus paraments“.

Per això, comenta, s’ha tractat cada pati individualment però en tots els patis s’han dut a terme processos de conservació i restauració que prioritzen el respecte per l’empremta del pas del temps de tots els elements que els conformen i, sempre que ha sigut possible, s’han fet  tractaments no intervencionistes.

Palau Berenguer d’Aguilar i Palau Baró de Castellet. Fotografia: Mònica Moreno

Ara, es restaura la façana

Les obres de restauració de les façanes exteriors del Museu Picasso, han començat aquest dilluns, unes setmanes més tard del que s’havia anunciat. L’actuació preveu intervencions en el conjunt dels edificis que conformen el Museu Picasso. L’execució de les obres es farà en tres fases i la previsió és que es finalitzi en 11 mesos.

Aquest projecte inclou un estudi previ de l’estat dels paraments de façana, per identificar-ne les patologies, determinar-ne les causes i dur a terme les actuacions necessàries per a la seva reparació. Les actuacions a desenvolupar permetran recuperar o reinterpretar l’aparença de les façanes, segons cada cas, garantint la seva durabilitat i consolidant la imatge històrica del conjunt.