Els barcelonins han pogut fer una primera descoberta dels jardins de la finca de Julio Muñoz Ramonet, al carrer de Muntaner, durant els dissabtes i diumenges d’aquests primers mesos de 2015. Ara, es tornarà a tancar el recinte per iniciar-ne els treballs de remodelació. Se’n substituiran els paviments malmesos, se n’arranjarà l’estany, se’n renovarà l’enllumenat i es farà accessible. A més, se’n recuperarà l’arbrat i l’enjardinat tornarà a l’aspecte original, ideat per Jean Claude Nicolàs Forestier el 1916.