Per als veïns de la Torre Llobeta pel carrer de Cubelles hi passen molts vehicles. És per això que demanen una reforma integral del carrer que l’assimili a la resta de carrers petits que l’envolten. JOAQUIM FORNS, AV Torre Llobeta “El tema de la circulació de vehicles més els aparcaments fan que aquest carrer, per lo petit que és, com la resta del polígon de la Torre Llobeta, tingui una càrrega massiva de vehicles. Ara demanem que s’unifiqui, que es faci un carrer peatonal o bé semipeatonal. Els veïns guanyarien amb les voreres i en intensitat i la pol•lució seria inferior.” Els veïns volen que amb la reforma se soterrin també les línies elèctriques. A més, reclamen un pas de vianants a l’inici del carrer, per on entren vehicles des del carrer de Cartellà i l’avinguda de Borbó. JOAQUIM FORNS, AV Torre Llobeta “Són tres carrers en una sola cruïlla i a més no hi ha un pas senyalitzat. Com no hi ha pas senyalitzat, anem a dir que tothom circula una mica per on pot.” Una altra petició veïnal és una línia de detenció per als vehicles en el semàfor del carrer de Cartellà. Molts cotxes s’avancen massa i obliguen els vianants a creuar per la calçada. Totes aquestes propostes ja han estat presentades i s’estudiaran en l’elaboració del PAD del districte.

Els veïns volen que el carrer de Cubelles unifiqui criteris amb la resta de carrers que l’envolten. És una de les propostes incloses en el PAM PAD de Nou Barris que s’estudiaran. L’AV Torre Llobeta denuncia que aquest petit carrer té massa circulació de vehicles, un fet al qual se suma una doble línia d’aparcament.

Des de l’entitat, demanen que el carrer es faci totalment o parcial per a vianants per tal que els veïns gaudeixin d’unes voreres més amples i en millors condicions que les actuals. A més, volen que amb la reforma integral se soterrin també les línies elèctriques.

D’altra banda, els veïns denuncien que la cruïlla entre el carrer de Cartellà, el de Cubelles i l’avinguda de Borbó és un caos circulatori, tant per als vianants com per als vehicles. L’AV Torre Llobeta demana que es pinti una línia de detenció al carrer de Cartellà, que faci que els vehicles s’aturin a una distància suficient perquè els vianants puguin creuar sense haver de triangular per la calçada.

També demanen un pas de vianants a l’entrada del carrer de Cubelles, per on entren vehicles tant de l’avinguda de Borbó com del carrer de Cartellà.