En un mapa turístic de Sarrià, hi trobaríem els principals llocs d'interès cultural de la zona. En canvi, en el mapa verd de Sarrià, a més, hi trobarem des dels arbres singulars, als punts de recollida i gestió dels residus o les botigues més ecològiques. Aquest és un projecte veïnal que té per objectiu conèixer més bé el territori i, a la vegada, millorar les condicions de sostenibilitat del barri. CRISTINA JUNYENT, coordinadora del mapa verd de Sarrià "Que es coneguin els punts singulars del barri, aquells que tenen un atractiu per una banda, però, per altra banda, també volem que si algú arriba i diu 'Ostres tinc unes piles a casa i no sé on llençar-les', que sàpiga on anar. O que si alguna persona és discapacitada, posem per cas que és una persona amb una minusvalidesa, sàpiga quin recorregut pot fer per anar d'un punt a un altre del barri." Conèixer l'entorn per millorar-lo. Aquesta és la premissa amb la qual s'ha treballat per definir què calia senyalar al mapa. JORDI BIGUES, grup de treball del mapa verd de Sarrià "El que nosaltres pretenem és senzillament fer veure tot com funciona, el mecanisme, perquè sabem que de la informació neixen actituds ciutadanes cíviques millors, la sostenibilitat estarà basada en un flux d'informació i de participació més elevat que el que tenim fins ara." El mapa verd de Sarrià, de moment, es pot consultar a Internet, al web de Barcelona més sostenible. A més, però, aquest projecte s'inclou també dins un altre de més gran d'àmbit internacional: l'Open Green Maps. CRISTINA JUNYENT, coordinadora del mapa verd de Sarrià "Open Green Maps és un projecte internacional que va començar a l'any 92 a Nova York, i que ha anat recollint informació de moltes ciutats del món. Aleshores, si tu vols fer un altre visita a la ciutat amb uns altres ulls, pots entrar a Open Green Maps i dir: 'vejam què em proposen els habitants de la ciutat en concret que vull visitar'." Els veïns que vulguin participar-hi suggerint nous punts d'interès del barri només cal que entrin a la pàgina web del projecte, on trobaran aquest formulari per omplir.

El mapa verd de Sarrià surt d’un projecte de la Casa Orlandai portat per veïns del barri que buscaven un canvi al territori. En aquest mapa, a més del patrimoni ecològic i ambiental, també es tenen en compte aspectes com la mobilitat i l’accessibilitat, els comerços més ecològics o els fluxos d’energia. Tota la informació plasmada en aquest document és recollida per veïns de Sarrià. A més, amb totes aquestes referències també s’hi organitzen itineraris, tallers i xerrades. Els punts d’interès de Sarrià estan inclosos en el mapa Barcelona més sostenible, que a la vegada, pertany al projecte Open Green Maps, una iniciativa internacional que  ja ha recollit aquest tipus d’informació de diverses ciutats del món.