És dels pocs recintes fabrils que encara es conserven gairebé intactes a la ciutat. La singularitat de Can Batlló ha fet que el col·lectiu d'arquitectes de La Col s'interessés per l'espai. LALI DAVÍ, membre de La Col "Poblenou, on hi ha molts recintes tant ganes com Can Batlló, amb la mateixa entitat o més han desaparegut. Ha sigut una memòria que s'ha perdut i Can Batlló encara està molt sencer." Després de prop de quatre anys d'investigació han decidit publicar un llibre amb articles d'historiadors i veïns molt vinculats a Can Batlló. La història de l'antic recinte fabril és llarga i ha viscut episodis convulsos. El llibre en destaca alguns, com ara la lluita entre els industrials que hi treballaven i la propietat. LALI DAVÍ, membre de La Col "Per exemple de la lluita veïnal se n'ha fet molt ressò però tot allò va ser una lluita que va tenir un resultat més obscur i és important que se'n pugui parlar." Però els autors no miren només al passat. També es fixen en el present, molt lligat a pla urbanístic que des de fa anys ha de transformar Can Batlló en un gran espai residencial. LALI DAVÍ, membre de La Col "La manera de transformar la ciutat que en aquell moment prevalia ara ja no és valida i en aquests moments s'han de trobar mecanismes que, a més, són més sostenibles, molt més arrelats al territori i molt més tranquils per a les persones que hi viuen." I per fer-ho, segons aquest col·lectiu d'aquitectes, és molt important que els veïns diguin què necessiten. ARIADNA ARTIGAS, membre de la Col "Pot ser com el futur de la ciutat. Aquest procés que els veïns s'organitzin, s'autogestionin i construeixin junts el que ells habiten, jo crec que és una esperança i una forma de fer ciutat diferent."

El col·lectiu d’arquitectes La Col ha fet inventari de Can Batlló en un llibre que recull des dels orígens industrials fins al futur d’aquest espai, i l’ús del recinte pels veïns de la Bordeta. Es tracta d’una visió panoràmica escrita per diversos autors, com ara historiadors, politòlegs, arquitectes i activistes veïnals. El llibre és el segon títol de la col·lecció “Riera de Magòria”.