En aquest habitatge de 35 metres amb dues habitacions hi viuen cinc persones. DAVID MOLINA "Compras un mueble, lo dejas en la pared y cuando pasan seis meses el mueble está para tirarlo. Está lleno de humedad, inflado, los cajones no abren, se depegan. Constantemente tenemos que estar inviertiendo dinero en un piso que tiene aluminosis i que deberían tirar." Aquest pis està en un dels vuit blocs del Patronat Municipal de l'Habitatge que hi ha al carrer del Pare Pérez del Pulgar. El projecte de reurbanització de l'entorn de la presó de la Trinitat Vella que es va presentar el 2014 preveia enderrocar-los i construir en la zona edificis nous per reallotjar els veïns. Les obres havien de començar aquest any però, el projecte, de moment, està aturat. Aquesta setmana, els veïns han sabut que aviat començaran les obres d'un edifici d'habitatge protegit al barri. Tenen clar a qui s'hauria de destinar. MANUELA MARTÍNEZ, presidenta de l'AV Trinitat Vella "En Porta Trinitat se hará un bloque que tendrá unas 160 viviendas. 50 de ellas seran apartamentos para gente mayor. Las otras 100 viviendas queremos que sirvan para reubicar a las personas que viven en las casas del Patronat Municipal de l'Habitatge." Segons l'Ajuntament, però, l'edifici està qualificat com a dotacional i, per tant, tots els pisos es destinaran a la gent gran i a lloguer social. El que és segur és que els habitatges començaran a construir-se en aquest solar de la carretera de Ribes els propers mesos.

El macroprojecte de remodelació de l’entorn de la presó de la Trinitat Vella, presentat el novembre de 2014, preveu la construcció d’equipaments, zones verdes i habitatges de protecció oficial. En concret, el projecte enumera que es faran 452 habitatges i una part serviran per reallotjar els veïns dels vuit blocs del Patronat Municipal de l’Habitatge ubicats al carrer del Pare Pérez del Pulgar.

La previsió era que durant el 2016 els edificis nous es construïssin al mateix indret on hi ha actualment els blocs del Patronat, però de moment no se n’ha enderrocat cap ni hi ha previsió de fer-ho. Alguns veïns denuncien que l’habitatge que tenen no és digne i està afectat d’aluminosi.

L’Associació de Veïns de la Trinitat Vella s’ha mobilitzat per reiterar la necessitat d’iniciar urgentment el projecte de construcció dels pisos malgrat que el centre penitenciari encara continuï obert. El Departament d’Habitatge té prevista la construcció de 170 habitatges dotacionals de lloguer a la carretera de Ribes, l’altre extrem del barri, conegut com a Porta Trinitat, durant els propers mesos. L’entitat veïnal proposa que un centenar d’aquests habitatges es destinin a reallotjar els veïns dels blocs del Patronat. D’aquesta manera, diu, es podria començar a enderrocar el bloc que quedi buit i construir-hi edificis per reallotjar altres veïns.

Segons l’Ajuntament, però, l’edifici està qualificat com a dotacional i, per tant, els pisos només es destinaran a gent gran i lloguer social. Els habitatges començaran a construir-se els propers mesos.