És el pa de cada dia. Els clients del Jaume han de passar pel mig de les terrasses per accedir al quiosc. Els propietari de la terrassa que hi ha just en el pas no està incomplint la normativa. El problema s'ha creat perquè quan es va decidir la ubicació del quiosc només hi havia un bar a la zona. MÂXIM LÓPEZ, gerent del districte "I vam dir, sembla que aquest és el millor espai, tot sent conscients de que era un espai que està destinat per projecte a les terrasses.” El quiosquer ens explica que està desesperat per l'augment de vetlladors que ara mateix fan inviable el seu negoci. JAUME, quiosquer "Jo voldria quedar-me aquí però és clar, tancat com estic tancat, no puc quedar-me molt de temps, perquè no m’arribaria, monetàriament acabaríem tancant.” El districte avança dues solucions, o bé moure uns metres el quiosc o bé reduir el nombre de taules i cadires amb una futura reordenació de les terrasses en aquest punt.

El mes d’octubre de l’any passat es va aprovar definitivament l’ordenament singular de terrasses del passeig de Sant Joan. Des del mes de maig s’han adaptat a la normativa les terrasses que ja hi havia. El passeig de Sant Joan ja es va dissenyar de manera que les terrasses s’agrupaven en zones específiques del passeig i no davant de cada establiment. El paviment del terra també es va dissenyar de manera que marca els espais on es poden disposar terrasses. El districte de l’Eixample havia pactat la ubicació d’un quiosc de diaris a la cantonada on hi ha l’accés al metro i Renfe. Però quan s’ha aplicat la normativa i s’han reajustat les terrasses, ha sorgit el problema. A més, amb l’agreujant que no totes les terrasses estan complint la normativa.

En l’audiència pública d’aquest dijous, l’Ajuntament es va comprometre a solucionar el conflicte de distribució de l’espai. Entre les alternatives que van exposar hi ha o bé esperar a una reordenació de les terrasses o bé optar per un canvi d’ubicació del quiosc. Aquest matí tècnics municipals han aconseguit que un dels establiments de restauració, que compleix tots els requeriments, traslladés puntualment les terrasses en una zona que no està pensada per donar aquest servei.