Encara que des d’aquí no la vèiem, aquest dissabte a les 13.25 h hem tingut una Lluna totalment plena. La Lluna sortirà aquest vespre pel sud-est i es pondrà, de matinada, a les 7.43 h, per l’oest/sud-oest.

La Lluna segueix una trajectòria el·líptica al voltant del Sol. Hi ha, per tant, uns moments en el qual es troba més a prop de la Terra -el perigeu- i d’altres en què està més allunyada -l’apogeu. Aquesta diferència és d’aproximadament 50.000 km. Quan la Lluna plena coincideix amb el perigeu es veu més brillant i més gran del que és habitual. Es parla aleshores d’una superlluna.

Aquest fet passarà tres vegades aquest estiu: el 12 de juliol, el 10 d’agost i el 9 de setembre. El dia 10 d’agost serà totalment plena al mateix moment que el perigeu, per això aquesta serà especialment gran i brillant.