En aquest terreny s'hi construirà un CAP. És un dels pocs punts d'acord sobre el projecte de remodelació del carrer de Juan de Sada i els entorns. Aquí també es preveu fer un poliesportiu però el veïnat voldria que s'hi encabissin altres equipaments. PEPO MEDIAVILLA, AV Badal, Brasil i Bordeta "Si això, el poliesportiu, es pot fer soterrat per sobre l'edificació pot ser més aprofitada per fer altres equipaments. Pot ser residència, pot ser biblioteca..." El principal punt de discòrdia sobre la transformació d'aquesta zona és l'eliminació del carrer de Fisas per construir-hi habitatges i la reconversió del carrer de Juan de Sada en una rambla, enlloc de fer-hi zona verda tal com preveia el Pla General Metropolità, que es va modificar el 2008. TOMÀS GISBERT, Comissió de Veïns i Veïnes afectats per la MPGM de Juan de Sada "Ens van prometre un procés de participació ciutadana que no hi ha hagut, els veïns hem elaborat tot un seguit de propostes per regenerar el barri, estem parlant del 2011, som al 2017, i aquí no hi ha hagut encara cap mena d'actuació." I mentre el projecte no tira endavant els veïns demanen millores urgents. ANDREA ENGUITA, veïna "Demasiado degradado, hasta la calle incluso está dejada porque no lo han arreglado todavía aún en 53 años. La acera está mal, si pasa un carrito no puede pasar." Ara les entitats veïnals esperen reunir-se amb el districte el 7 de febrer. Serà la primera trobada des que va canviar el govern municipal el 2015. Informen: QUERALT GÓMEZ / ANNA FELIU

El veïnat de l’entorn del carrer de Juan de Sada demana participar en la definició del projecte que ha de remodelar tota aquesta zona del barri de Sants-Badal. A més, consideren que mentre no arriba la reurbanització cal solucionar amb urgència el deteriorament del barri.

Una de les actuacions del projecte és la construcció d’un centre d’atenció primària al carrer de Roger. En això hi ha acord i les obres haurien de començar durant el primer trimestre del 2017. En aquesta illa també s’hi ha de construir un poliesportiu però les entitats veïnals demanen que sigui soterrat perquè, així, a les plantes superiors s’hi podran construir altres equipaments, que podrien ser una biblioteca o una residència per a gent gran.

En canvi, el principal punt de discòrdia és l’eliminació del carrer de Fisas per construir-hi habitatges i la transformació del carrer de Juan de Sada en una rambla més ampla que el carrer actual, cosa que permetrà que els edificis d’aquest carrer puguin ser més alts. Aquesta rambla i les noves construccions substituiran la zona verda que hi havia prevista en el Pla General Metropolità (PGM) del 1976 i que es va modificar el 2008. La modificació també va eliminar una altra zona verda entre els carrers de Miquel Àngel i del Canonge Pibernat i que els veïns segueixen reivindicant.

Segons les entitats veïnals del barri, la modificació del PGM es va fer sense respectar el procés participatiu que se’ls havia promès. Ja en aquell moment es van mobilitzar i van elaborar una sèrie de millores al projecte que han intentat presentar als diferents equips de govern que han passat pel districte. La propera trobada la tindran el 7 de febrer i serà la primera que fan des que va canviar el govern municipal el 2015.

Però mentre esperen poder recuperar aquests espais verds, els terrenys estan ocupats per edificis abandonats i en ruïnes, plens de brossa, i fins i tot rates, que no fan més que augmentar la degradació i l’estat d’abandó que asseguren que pateix el barri.