Els propietaris de places de l’aparcament subterrani dels Porxos de Sant Martí reclamen solucions a les filtracions d’aigua que s’hi produeixen. “Totes aquestes marques que van produint les filtracions. Al costat tenim les safates aquestes que van recollint l’aigua quan cau.” És una de les mesures que s’han pres. Adverteixen, però, que l’aigua està afectant l’estructura del pàrquing i danya els vehicles. JULIÀ ARRANZ, veí afectat “L’àcid que desprenen aquestes gostes que cauen, quan cauen en un cotxe, la xapa, la van podrint.” Els veïns expliquen que s’hi han fet obres que no han aconseguit acabar amb les filtracions. Ara volen que s’aprofiti, a més, per urbanitzar la plaça de manera que se solucionin els problemes de convivència que asseguren que hi ha. ANTONI SANTOS, AV Sant Martí de Provençals “Intervencions que afavorir millorar la convivència aquí en aquesta plaça. Aquesta és una plaça plena d’oportunitats i en canvi està molt abandonada.” Segons l’Ajuntament, responsable de l’obra, les filtracions també es produeixen en altres aparcaments construïts als anys 80 i 90 per resoldre el problema de manca de places que hi havia en aquell moment a la ciutat. JOSEP MARIA MONTANER , regidor districte Sant Martí “Va ser una operació que no es va fer amb prous garanties tècniques d’impermeabilització de qualitat constructiva. Aleshores és una patologia que no només es dóna a la plaça dels Porxos al nostre districte.” “Per això, i perquè és una intervenció costosa, el consistori està traçant una estratègia a nivell de ciutat per resoldre filtracions en aparcaments subterranis com el de la plaça dels Porxos. Us ho ha explicat, des del barri de Sant Martí, Àlex Jassé.”

Als anys 90 es va construir un aparcament subterrani a la plaça dels Porxos que havia de contribuir a solucionar el problema de manca d’aparcament que hi havia a la zona. Temps després, però, va començar a haver-hi goteres. Des d’aleshores s’hi han fet diverses obres però cap no ha aconseguit solucionar el problema. Els veïns que hi tenen una plaça asseguren que l’aigua que es filtra està danyant l’estructura del pàrquing. Hi ha esquerdes a les parets i al terra i humitats al sostre. També fa malbé la xapa dels cotxes ja que, expliquen, conté partícules del subsòl que l’oxiden.

Des de l’Ajuntament preparen una actuació a escala de ciutat per resoldre aquesta situació, que també es dóna en altres indrets de Barcelona on es van construir aparcaments a les dècades dels 80 i 90. Per la seva banda, l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals reclama que s’aprofiti l’actuació per reurbanitzar la plaça dels Porxos de manera que se solucionin els problemes de convivència que asseguren que hi ha.