Pancartes com aquestes pengen dels balcons, des de fa unes setmanes, a la cruïlla entre els carrers del Llobregós i Fastenrath, al Carmel. Són contra la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil en aquesta finca. Els qui han alertat el barri han estat el sector de la comunitat de propietaris de l'immoble que hi està en contra. "Hay un montón de casas que quedan por encima de donde va a ir colocada la antena." Les llars d'infants i escoles que hi ha a prop i el fet que la concessió serà per a 10 anys, són els altres motius pels quals sol·liciten a l'Ajuntament que no autoritzi la llicència. LUZ JUBIERRE, plataforma No a l'Antena del Carmel "Estamos convocando manifestaciones para llegar a oídios del Ayuntamento y que eviten dar la licencia para la colocación de esta antena." Van irrompre, per exemple, a la inauguració del Mercat del Guinardó. També han iniciat una campanya de recollida de firmes en els punts més transitats del barri. "Hemos recogido firmas en el barrio, la gente ha respondido muy bien." De moment, en tenen més de 2.500 però, asseguren, que continuaran buscant suports fins a aconseguir aturar la col·locació de l'antena.

Els propietaris de la finca on s’instal·larà l’antena que no hi estan d’acord han mobilitzat el barri i reclamen a l’Ajuntament que no coincideixi la llicència. Han començat a fer accions de protesta i han presentat més de 2.500 signatures amb l’objectiu, asseguren, de preservar de la contaminació electromagnètica els veïns que viuen a la cantonada entre els carrers de Fastenrath i del Llobregós.