On ara hi ha la plaça de Comas, hi havia en el passat les terres de la masia de Can Sol de Dalt. També se l'anomenava Mas Corts i va ser una de les masies més importants del barri de les Corts durant segles, tot i que actualment no es conserva. JOSEP MORAN, lingüista i historiador de les Corts “Les Corts eren masos lliures i exempts d'impostos. Hi havia les franqueses de les Corts, que estaven exemptes de contribucions. És per això que a l'escut de les Corts hi ha una corona al centre, ja que ells depenien directament del rei. Cap al segle XIX quan va venir el món modern, van començar a crear espais urbans.” Va ser llavors quan els propietaris de les masies van cedir terres per crear espais comuns com, per exemple, la plaça de la Concòrdia amb l'església del Remei, el cementiri i la plaça de Comas, per ubicar-hi l'Ajuntament. “Els propietaris eren Dolors Masferrer i Josep Comas. Llavors és quan cedeixen els terrenys, no només per urbanitzar i construir l'Ajuntament a la plaça, sinó també una escola. És per això que es va posar el nom als propietaris de la plaça i al carrer del costat.” El 1836 les Corts es va constituir com a municipi independent, però va haver d'esperar mig segle a tenir Ajuntament propi. “I així com la parròquia la van fer d'estil neoromànic, l'Ajuntament el van fer d'estil neoclàssic.” L'escola era del mateix estil neoclàssic, tot i que les obres del metro van malmetre l'edifici i es va haver d'enderrocar. En el seu lloc, ara, hi ha una altra escola i la plaça de Comas continua sent un centre neuràlgic del barri, que just era l'objectiu per la qual la van crear. Agraïments: Arxiu Municipal de les Corts i Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

L’objectiu era crear totes les estructures necessàries per al nou municipi de les Corts, que s’havia creat el 1836. Això sí, fins pràcticament 50 anys més tard, el 1882, no es va inaugurar l’Ajuntament a la plaça de Comas, que es va fer a l’estil neoclàssic, segons assegura Josep Moran, lingüista i veí de les Corts. La seu actual del districte va acollir el govern de les Corts durant pocs anys, ja que el 1897 la vila es va annexionar a Barcelona.

A més, quan es va crear la plaça, Dolors Masferrer “volia que també hi hagués una escola i així va ser”. Segons Moran ” el centre també era d’estil neoclàssic i ara no es conserva ja que les obres del metro en van malmetre l’estructura i es va haver d’enderrocar”, assegura. Això sí, l’escola va contribuir que la plaça funcionés de centre neuràlgic del nou municipi, l’objectiu per al qual s’havia creat.

Actualment, la plaça porta el nom de Josep Comas i Masferrer i el carrer que la creua es diu Dolors Masferrer, com la propietària del mas Can Sòl de Dalt, que en va cedir les terres.