Després de l’alegria inicial dels veïns del passatge de Santa Eulàlia per la desafectació de les cases, ara arriben els dubtes. Primer, per com se’ls expropia el passatge particular. JORDI SÀNCHEZ, veí afectat “L’Ajuntament ara, doncs ara se’l vol quedar i vol que tota la urbanització del carrer vagi a càrrec dels veïns. Em sembla totalment absurd i increïble perquè a sobre que cedeixes el passatge, a sobre, l’has de pagar? Has de pagar una reforma que a més ells la faran com ells voldran?” Tampoc no estan d’acord en l’expropiació a preu de zona verda del solar de l’aparcament per construir-hi un bloc d’habitage dotacional de quatre plantes. Dues alçàries per sobre de la resta de l’illa. A més, el propietari es queixa que es va comprar el terreny com a edificable just abans de la requalificació de 1976 com a zona verda. I que des d’aleshores només ha afrontat despeses de neteja i problemes administratius, fins i tot per obrir l’aparcament. Un negoci que perdrà amb l’expropiació. RUPERTO SERRA, propietari de l’aparcament afectat “Després de tots aquest anys que he tingut aquest problema, i les despeses que he tingut jo, espero per part de l’Ajuntament un preu just. I després també tinc aquí una persona fixa que també es quedarà sense feina, i espero arribar a un acord amb ells.” El propietari i la resta de veïns es reuniran al setembre per preparar les al•legacions conjuntament. L’Ajuntament ja els ha informat que tenen temps fins a mitjan octubre.

D’una banda, s’expropiarà el propietari de l’aparcament del carrer d’Escòcia, perquè el seu solar forma part de l’illa afectada. El propietari no està d’acord que l’Ajuntament pagui el terreny amb la qualificació actual -zona verda- quan el projecte preveu que es construeixi en part del solar un bloc de quatre plantes d’habitatge dotacional. A més tenint en compte que es tracta d’un cas que arrossega tota una sèrie d’infortunis. El pare del propietari va comprar el solar, llavors edificable, per construir-hi un aparcament i una benzinera, però no es va arribar a realitzar mai perquè poc després es va requalificar com a zona verda. Després d’anys de problemes de manteniment i neteja, el propietari va aconseguir obrir un aparcament de pagament amb limitacions per construir i instal·lar serveis. Ara, després de 40 anys de problemes amb el solar, el propietari espera un preu just per al solar i el negoci que perdrà, en el qual té una treballadora contractada.

Aquesta serà una de les al·legacions que faran els veïns del passatge de Santa Eulàlia. Una altra se centrarà en el passatge en si, que ara és privat i que l’Ajuntament vol expropiar, però que, abans, obliga a urbanitzar els veïns. La comunitat no hi està d’acord i per això s’uniran un cop més per redactar les al·legacions després de l’estiu.

L’Ajuntament els ha informat que després de l’aprovació inicial de la desafectació del passatge, s‘ha engegat el període d’informació pública, i que tenen tres mesos per presentar al·legacions. Per tant, doncs, s’inicia un recorregut administratiu per concretar els termes exactes de les expropiacions.