L'Eixample va posar en marxa, ara fa un any, una iniciativa pionera a la ciutat. Es tracta d'una oficina de promoció econòmica a escala de districte. Aquest 2015 està ubicada a la seu de l'Eixample i es consolida amb un increment del 60% en el pressupost de gestió. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Estaríem en un pressupost de 70.000 euros de gestió. Hem consolidat un equip de professionals que treballen en tots els àmbits, hem desenvolupat projectes singulars." Destaquen les iniciatives: XEIX, un projecte de dinamització comercial i d'integració al barri del Fort Pienc que s'està estenent a Sant Antoni, o el projecte Zona 11, que dóna visibilitat i potencia l'àrea creativa de la Dreta de l'Eixample. Des de l'oficina, però, han treballat tots els eixos que s'havien proposat: comerç, turisme, emprenedoria i empresa i ocupació. Una de les accions ha estat desenvolupar un pla estratègic de comerç per impulsar noves associacions i treballar de manera coordinada. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Treballant junts per millorar-ne el posicionament en l'àmbit tecnològic, la capacitació professional, treballar junts per impulsar campanyes conjuntament." Des de l'oficina també s'han acompanyat diverses empreses en el procés d'implantació, 70 en aquest any 2014, en un districte que mou el 25% de l'activitat comercial de la ciutat. L'Ajuntament es planteja ara exportar aquest model de promoció econòmica i obrir oficines com aquestes en altres districtes.

L’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample fa un balanç positiu del primer any d’activitat. Tot i que és difícil comptabilitzar el nombre d’usuaris, les accions que ha impulsat han estat diverses. Ha actuat en l’àmbit de l’ocupació i també han fet activitats de formació. L’oficina es consolida amb un increment del 60% en el pressupost de gestió.

A més, ha acompanyat 70 empreses a instal·lar-se a un districte que mou el 25% de l’activitat comercial de la ciutat. Des de l’Oficina de Promoció Econòmica destaquen també els projectes singulars i les accions diverses en la promoció del comerç i el suport a les associacions comercials.