Ja hi ha dotació econòmica per reformar la carretera de Ribes. S'ha aprovat una partida de gairebé 5 milions d'euros per invertir en aquesta zona de la Trinitat Vella. El projecte preveu diverses actuacions per separar la carretera de Ribes de l'avinguda Meridiana. Una d'aquestes és perllongar el carrer del Tossal. Això permetrà connectar el barri amb la Trinitat Nova i accedir a l'avinguda Meridiana. ENRIQUE JIMÉNEZ, veí ''Han convertido lo que es el barrio en una prisión porque sales y tienes la obligación de dar toda la vuelta a susodicho barrio.'' També desapareixerà el ramal de la Meridiana i es convertirà en una zona verda. A més, s'enjardinarà aquest solar. Una notícia que han rebut contentes les 56 famílies d'aquest immoble que, des de fa 3 anys, tenen aquestes vistes. ENCARNA VEROS, veí ''Nos ha costado un dinero porque eso tenía que ser una plaza, árboles y está lleno de ratas y pulgas que han subido a los pisos.'' CESÁREO VALCÁRCEL, veí ''Que lo que prometen que lo hagan. Y que no nos engañen porque nos han engañado un montón de veces, nos han prometido que lo iban a hacer y no lo hacen.'' Els veïns fa cinc anys que esperen aquestes obres. Per això, asseguren que estaran molt pendents del compliment del calendari. MANUELA MARTÍNEZ, presidenta de l'AV Trinitat Vella ''Lo tenemos clarísimo esto de que estamos encima, pero encima encima y con todo y con eso no conseguimos lo que nos gustaría conseguir.'' En total s'arranjaran uns 19.000 metres quadrats i està previst que el projecte comenci a l'estiu.

El PSC i CiU han acordat una partida pressupostària de 4,9 milions d’euros per reurbanitzar la carretera de Ribes i el seu entorn. Són unes obres que els veïns esperen des de 2010, des que el govern municipal va aprovar un pla urbanístic específic per aquesta zona. La reforma consisteix a separar la carretera de Ribes de l’avinguda Meridiana per convertir-la en un carrer cívic i intern del barri, fer una zona enjardinada i perllongar el carrer del Tossal per connectar-lo amb el barri de la Trinitat Nova.