L’Ajuntament de Barcelona fa front a la xacra dels narcopisos des de diversos vessants: l’habitatge, la seguretat, l’espai públic i la salut pública. Per dotar de recursos a aquesta actuació, hi ha en marxa un pla de xoc amb un pressupost de cinc milions d’euros i un total de 63 persones dedicades a la qüestió.

Omplir els pisos amb un ús social

Una de les qüestions que més preocupa al consistori és el gran nombre de pisos buits que hi ha al Raval i que, en molts casos, són propietat d’entitats financeres o de fons d’inversió. Des del districte de Ciutat Vella, el fenomen s’atribueix a l’especulació immobiliària i, per això, reclamen una nova llei que penalitzi aquesta pràctica. La regidora Gala Pin apunta també que cal omplir aquests pisos i destinar-los a un ús social. Per fer-ho possible, cal que els propietaris tornin a llogar els immobles buits o els incloguin a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament. Pin tampoc no veu malament que els veïns ocupin els espais per tal d’evitar que s’hi facin activitats delictives, però remarca que l’Administració ha de  regularitzar posteriorment cada cas. En tot cas, un dels grans problemes amb què es topa el consistori és la dificultat de contactar amb els propietaris i que, posteriorment, es facin càrrec del pis.

Evitar que la droga arribi al Raval

Una de les eines importants per combatre el narcotràfic al barri és la tasca dels cossos policials. Tot i que s’ha doblat, per exemple, el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana que s’hi dediquen i malgrat que s’han produït 118 detencions des del maig del 2017, només s’ha empresonat 12 persones.  Els responsables municipals, però, van més enllà i fan una crida a les administracions per tal d’evitar que la droga arribi a entrar al Raval i reclamen més recursos a la judicatura.

Tasca social i de la sala Baluard

Uns altres vessants que aborda amb persistència l’Ajuntament són la social i la sanitària. Pel que fa a la primera d’aquestes, s’han reforçat els programes de prevenció a les escoles d’educació secundària i els programes comunitaris per a infants i joves, i també s’ha incrementat el nombre d’educadors al carrer. En l’aspecte sanitari, des del juliol s’ha obert la sala Baluard de venipunció les 24 hores durant el període d’estiu i s’ha ampliat el pressupost en 800.000 euros. Ara, el total de recursos del centre és de 2,37 milions d’euros l’any.