Fins aquest curs els autocars que porten els alumnes del Centre d'Educació Especial Concha Espina no podien aparcar a la porta del centre. A l'estiu el districte va habilitar unes places d'estacionament per millorar l'accessibilitat i la seguretat durant les entrades i les sortides dels estudiants. LUIS DE LA FUENTE, director de l'escola Concha Espina "Guanyem molt de temps, tant al matí com a les tardes. En seguretat també guanyem moltíssim, perquè els alumnes pràcticament s'han de desplaçar 15 metres des de l'autocar a la porta de l'escola. Per tant, és una situació ideal per a les entrades i les sortides." Aquesta és una de les actuacions que s'han fet al carrer del Perú, on es concentren set centres educatius. A més, els dos passos de vianants que hi ha a tocar de l'Escola Catalònia s'han fet elevats i s'hi han posat unes pilones perquè no hi estacioni cap vehicle. També s'ha canviat el sentit de circulació d'un tram del carrer de Fluvià, per on hi ha un dels accessos de l'escola. SÍLVIA VICENTE, AMPA de l'Escola Catalònia "Sobretot, intentar que no hi hagi tanta velocitat i, a més a més, menys trànsit." Que hi hagi més visibilitat dels semàfors és un altre dels aspectes en què s'ha treballat. I una de les millores que encara s'ha d'implementar és la instal·lació d'unes baranes de seguretat als trams de vorera on hi ha les sortides de cinc de les escoles. Totes aquestes mesures, les ha impulsat el districte després d'haver suggerit als centres de la zona que iniciïn el procés per crear un camí escolar. EDUARD FREIXEDES, regidor de Sant Martí "Tothom ha de poder anar i tornar de la seva escola amb seguretat i, per tant, el tema dels camins escolars que des del districte fa molts anys que s'hi treballa i que en aquells col·legis que encara no havíem arribat continuem actuant. Això és el que explica aquestes actuacions concretes que hi ha però que formen part d'un projecte transversal de districte." Els centres educatius veuen bé la proposta però ara s'han de reunir els seus consells escolars per tirar endavant la creació del nou camí escolar.

El carrer del Perú és la via que concentra més centres educatius de tot Sant Martí. Aquesta circumstància ha portat el districte a fer-hi diverses actuacions per millorar l’accessibilitat i la seguretat viària dels nens i les famílies que el transiten.

Al carrer del Perú es concentren set escoles, el major nombre de centres en un mateix carrer de Sant Martí. Per això el districte ha fet un seguit d’actuacions per millorar l’accessibilitat i la seguretat viària dels nens i les famílies que el transiten. A l’Escola d’Educació Especial Concha Espina s’hi ha habilitat una zona d’aparcament per als autobusos just a l’entrada del centre, mentre que abans els alumnes havien de creuar el carrer i desplaçar-se més per agafar el transport escolar, i això feia més àgil la sortida i l’entrada dels alumnes pels problemes de mobilitat que tenen alguns.

Els passos de vianants elevats i unes pilones perquè els cotxes no hi puguin estacionar han estat les novetats que s’han fet a l’entorn de l’Escola Catalònia, on també s’ha canviat el sentit de la circulació d’un tram del carrer de Fluvià, on hi ha una de les sortides del centre, per intentar reduir la velocitat del trànsit que hi circula. La següent intervenció ha estat en diversos semàfors que s’han posat elevats per millorar-ne la visibilitat. I encara hi ha una darrera actuació per executar, que és la instal·lació d’unes baranes protectores als trams de vorera on hi la sortida de cinc dels centres educatius del carrer. A més d’aquests canvis, el districte ha suggerit a les escoles del carrer del Perú que iniciïn els tràmits per crear un camí escolar a la zona, que encara reforçaria més la seguretat de la mobilitat de tots els nens. Els centres han vist amb bons ulls la proposta i ara els seus consells escolars començaran a treballar per intentar convertir-la en realitat.