Després d'un any de prova pilot, les Dominiques de l'Ensenyament han posat en marxa un programa per millorar la comprensió lectora i els enunciats dels problemes matemàtics. XAVI BADENES, professor de matemàtiques "Els alumnes redacten els seus enunciats, d'un temari prèviament vist a la classe, els resolen i els publiquen. Llavors, altres alumnes, de l'escola o d'altres escoles, practiquen aquests exercicis creats per l'alumnat. Els alumnes poden verificar que el problema està ben fet o fent una aportació dient 'T'has equivocat, es pot millorar' i puntuen com si fos un 'like' al Facebook. Això és molt motivant per a l'alumnat perquè fomenta la seva creativitat i perquè pensen primer la resposta i després l'enunciat, és a dir, que fan un procés d'aprenentatge cap enrere. També treballem la competència lingüística i comunicativa quan redacten, la competència matemàtica i la d'aprendre a aprendre." Aquest programa s'imparteix una hora setmanal a tots els cursos de l'ESO. En diuen el dia diferent de les matemàtiques. Es treballa de manera cooperativa amb l'aplicació web Sangakoo. Els professors estan molt satisfets dels resultats. XAVI BADENES, professor de matemàtiques "Trenquem amb la monotonia de les classes de matemàtiques. Els alumnes treballen amb la seva principal eina, que és l'ordinador i les noves metodologies. Són ells mateixos els que es motiven i es van dient: 'Mira aquest problema està molt bé i t'he puntuat bé aquest altre'. És una manera de motivar a l'alumnat, també."

Un dels objectius del nou mètode és millorar la comprensió lectora dels enunciats matemàtics i la resolució de problemes. Per això estan fent ús d’una aplicació web per a l’aprenentatge de les matemàtiques. Es diu Sangakoo i és una metodologia innovadora basada en les pràctiques creatives i el treball col·laboratiu.