Ciutat Meridiana és un barri amb dos mercats municipals. El primer, el Mercat de Núria, es va inaugurar l'any 1966, a la part més alta del barri. És el més petit de tot Barcelona. Va construir-se en un dels barris més populars i amb una forta demanda de serveis. MANUEL MARTÍN, Mercat de Núria "Cuando se hizo este todavía no había coches ni siquiera, las carreteras estaban mal. Sólo estaba abierto primero unas galerías, con tiendas fuera, y después abrió el mercado." "Aquí prácticamente se pobló en poco tiempo, amén de dos o tres edificios, pero cuando el barrio se hizo se pobló rapidísimo. El mercado este cuando se abrió fue lo más, porque aquí arriba no había nada. Entonces venía todo el mundo aquí a comprar, llegabas a las 6 de la mañana y había gente esperando en la puerta, hasta las 20h que plegábamos. Había trabajo que no se podía hacer. Hemos llegado a ser, para ser un mercado de 33 números, hemos estado unas 50 personas trabajando o más." L'any 1968 es va construir el segon mercat del barri. Primer va anomenar-se Núria, com l'anterior, però amb la posterior reforma es va rebatejar com a Mercat de Ciutat Meridiana. MERCÈ LORENTE, Mercat de Ciutat Meridiana "Estaven fent el barri nou, els carrers també els estaven arreglant tot i bé, va ser molta feina. Però quan van fer el mercat encara no estaven fets els carrers ni res. Tampoc no hi havia molts autobusos, després ja van posar un que es deia el xupa-xup, que valia una pesseta, després el van posar a 5 pessetes, i així. Llavors amb el bus pujaven i baixaven i ja anava millor. Perquè és un barri amb moltes escales, tot pendents cap a dalt o a baix , i era molt complicat." "Es caminava més llavors, quan un anava a comprar anava més d'excursió com dic jo, perquè pujaven i baixaven i estaven més acostumades les dones." Tots dos equipaments van fer créixer el barri de manera exponencial i es van convertir en punts neuràlgics. Amb l'arribada de serveis nous, com ara supermercats, els dos equipaments van anar perdent clients i s'han hagut de tancar algunes parades.

La manca de transport i serveis va convertir tots dos equipaments en dos punts neuràlgics, un a la part més alta i l’altre a la zona central. Tot i així, amb l’arribada dels transports i serveis nous, com ara supermercats, els dos equipaments han perdut clients i han hagut de tancar parades.