Aquestes són imatges del carrer de la Mare de Déu del Carmel de fa dos anys. Trànsit i motos que envaïen les voreres per avançar. Els veïns es queixaven i demanaven alguna solució. La resposta de l'Ajuntament ha estat aquesta: una reforma que convertirà aquesta via en un carrer de prioritat per als vianants. CARLES ESQUERRA, gerent del districte de Sarrià - Sant Gervasi "Aquest concepte de superilles que anem intentant a poc a poc anant instaurant a Barcelona, ja que evidentment els carrer de Lucà i de Mare de Déu del Carmel no són uns carrers que hagin de passar a tenir molt molt de trànsit, per això ja hi ha uns carrers molt més importants: el passeig de Sant Gervasi, Craywinckel, l'avinguda de la República Argentina, que són els que han de portar el trànsit important de pas i aquests carrers han de ser molt de recorregut intern. Sobretot d'accessos i sortides de veïns del Putxet." El projecte, segons l'associació de veïns, ha estat el resultat d'un llarg treball per aconseguir arribar a un acord amb l'Ajuntament. FRAN RIVERA, president de l'AV del Putxet "És una obra que millorarà molt, diguéssim, els dos carrers que estaven una mica deixats, amb molt de trànsit, amb poques voreres, aparcaments, etc. I aleshores com que és una cosa que serà una qualitat per al barri, també serà per als veïns i per al carrer." La reforma consistirà a fer-hi una semiplataforma única a la calçada amb una ampliació de les voreres. També se'n soterraran les línies aèries, se'n canviarà l'enllumenat i es millorarà el sistema de clavegueram. L'associació de veïns creu que tot plegat contribuirà a la pacificació del trànsit, tot i que també hi ha qui no ho veu clar. MANUEL GÓMEZ, comerciant "No sé si mejorará el embudo, siempre estará hecho porque, claro, vienen de Bertran y vienen de Lucano. El problema está en Craywinckel." Caldrà esperar que acabin les obres i es torni a obrir el carrer per comprovar si la reforma del carrer de la Mare de Déu del Carmel és la solució definitiva a l'acumulació de cotxes en hora punta.

El canvi de sentit del carrer de Craywinckel, el 2010, va ser celebrat per molts veïns i comerciants del propi carrer, però va carregar la circulació al carrer de la Mare de Déu del Carmel, que des de llavors es va convertir en una de les principals vies de sortida del barri del Putxet. Això feia que en hores punta el trànsit fos intens i, fins i tot, les motos que volien avançar envaïssin les voreres. Tot plegat havia generat les queixes reiterades dels veïns. Per això, l’Ajuntament, amb l’associació de veïns del barri, van treballar per dissenyar una reforma del carrer amb l’objectiu de pacificar-hi el trànsit.